Välkommen!

Här nedan följer instruktioner hur bokningen fungerar.

 1. 1. Kommande bokningar (Upcoming Reservations):

  Här ser man bokningar som är (idag, imorgon, senare samma vecka och nästa vecka.)

  Kolumnerna är följande: Rubrik, Användare (den person som har gjort bokningen), Börjar (datum), Slutar (datum), Tjänst (vilken bur som används).

  Håller man med musenpekaren över en bokningsrad så får man upp en gul ruta med detaljerad infomation om bokningen.

 2. 2. Resurs tillgänglighet (Resource Availability):

  Här får man en överblick över vilka burar som är tillgängliga (max 30 dagar framåt),vilka som inte är tillgängliga, vilka som inte är tillgängliga på hela dagen.

  För att göra en ny bokning tryck på bokning till höger.

 3. 3. Alla kommande bokningar (All Upcoming Reservations):

  Här ser man bokningar som är senare under dagen, i morgon, senare denna vecka, nästa vecka.

  Håller man med musenpekaren över en bokningsrad så får man upp en gul ruta med detaljerad infomation om bokningen.

 4. 4. Att göra en bokning:

  Först kollar man här anslagstavla (dashboard) under rubriken resurs tillgänglighet. Finns det inga dom närmsta 30 dagarna, gå då i menyn. Under Kalender -> Bokningar.

 5. Välj 30 dagar fram i tiden på kalendern. Klicka på ett ledigt datum med en tid som passar.

Priserna på vistelserna finns här:

Vår webbplats.

Göra en bokning

Gå på Kalender -> Bokningar uppe i menyn. Välj sedan vilken resurs (bur) som ska användas.

Här finns följande möjligheter:

 • Ändra namnet på den som står för bokningen genom att trycka på byt.
 • Bokning av rum (bur). Här kan man välja till flera burar att boka samtidigt (om det skulle vara hundar inom samma familj som inte klarar att vara tillsammans på en liten yta.)
 • Välja när bokningen startar och slutar.
 • Upprepas: Om bokningen ska upprepas (upprepas inte,dagligen,veckovis,månadsvis,årsvis).
 • Rubrik på bokningen (förslag, kom överens om en mall. Att det står samma typ av information i rubriken hela tiden.)
 • Övrig information: Här skrivs saker in om djuren som är tillfällig (i ju med att det är för en bokningsperiod).
 • Frivilliga uppgifter: Djurets/djurens namn, om djuret har egen mat (kryss i), om en extra promenad ska läggas till (kryssa i), ange om det är hund eller katt det gäller. Välj sedan antal. Tänk på vilken kalender du bokar in i (hund/katt).
 • Deltagarelista/inbjudna: Här kan man bara lägga till personer som är registerade i bokningssystemet.

Webbproduktion Oribium AB